Norra Öland

Roger Nilsson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig 070-4816729

Mikael Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5271814

Magnus Arvidsson

Sekreterare, Ledamot 0708-283761

Mattias Larsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-4085373

Christer Nilsson

Ledamot 070-6452316

Albin Olsson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-8671425

Johannes Bertilsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 073-3642003

Andreas Sjögren

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6428674

Magnus Carlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-6072798

Valberedning

Tom Svärd

Valberedning, sammankall. 073-2333253

Lennart Olsson

Valberedning, ledamot 070-4616373

Kenneth Sturesson

Valberedning, ledamot 070-3703764