Norra Öland

Roger Nilsson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0704816729

Mikael Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0705271814

Magnus Arvidsson

Sekreterare, Ledamot 0708283761

Mattias Larsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0704085373

Christer Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Albin Olsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0708671425

Johannes Bertilsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0733642003

Andreas Sjögren

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706428674

Axel Bernersson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-8664985

Kenneth Sturesson

Kommungruppsledamot (vald/nom)

Valberedning

Christina Berkey

Valberedning, sammankall. 08-54130928

Andreas Andreen

Valberedning, ledamot 0707122702

Kenneth Sturesson

Valberedning, ledamot