Föra-Alböke

Joakim Oskarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Victor Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig

Jörgen Alvarmo

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0708377454

Jesper Axelsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0722062816

Adam Ottosson

Ledamot, Skogsansvarig 0702438054

Rebecca Andersson

Ledamot 0730330378

Tommy Pettersson

Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Ulf Eriksson

Valberedning, sammankall. 0702498057

Magnus Oskarsson

Valberedning, ledamot 0705570071