Föra-Alböke

Rebecca Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Victor Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig

Mattias Bertilsson

Sekreterare, Ledamot 0709616791

Jörgen Alvarmo

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0708377454

Jesper Axelsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig

Adam Ottosson

Ledamot, Skogsansvarig 0702438054

Christian Larsson

Ledamot 0703578823

Joakim Oskarsson

Ledamot

Tommy Pettersson

Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Magnus Oskarsson

Valberedning, sammankall. 0705570071

Ulf Eriksson

Valberedning, ledamot 0702498057