Köpingsvik

Håkan Petersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-6319422

Benny Danielsson

Vice ordförande, Ledamot 0722-450833

Sofi Larsson

Sekreterare, Ledamot 073-6447882

Marcus Larsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0733-703368

Alfred Johansson

Ledamot

Per Persson

Ledamot 070-5611023

Jörgen Larsson

Energiansvarig 0702-498782

Johan Johansson

Jakt- och viltansvarig 073-9918247

Valberedning

Kerstin Persson

Valberedning, sammankall. 070-5191345

Stefan Johansson

Valberedning, ledamot 0485-72552

Johan Johansson

Valberedning, ledamot 073-9918247