Räpplinge-Högsrum

Thorbjörn Olofsson

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt 070-6379815

Hans-Olof Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0709153897

Helén Reinholdsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 0709683968

Michael Magnusson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708808692

Börje Vernersson

Ledamot 0705563048

Linda Stigsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0709606389

Andreas Berninger

Ledamot 0706841381

Caroline Eriksson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705460997

Patrik Olofsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706047863

Håkan Olofsson

Energiansvarig 0709426861

Axel Andersson

Näringspolitiskt ansvarig 0733257622

Fredrik Wennberg

Jakt- och viltansvarig 0708407321

Valberedning

Roland Andersson

Valberedning, sammankall. 0769434953

Theo Johansson

Valberedning, ledamot 0703237333