Runsten-Långlöt

Andreas Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-7410019

Torbjörn Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0709-285037

Christer Larsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-8381306

Kristoffer Larsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-9261386

Leif Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6589118

Jimmy Johansson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0708-179273

Mikael Jacobsson

Energiansvarig 070-6852439

Jimmy Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-8751159

Valberedning

Roland Rosengren

Valberedning, sammankall. 0709-266839

Magnus Larsson

Valberedning, ledamot 070-7163603

Mikael Jacobsson

Valberedning, ledamot 070-6852439