Runsten-Långlöt

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot 0706589118

Jimmy Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0708179273

Christer Larsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708381306

Kristoffer Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig

Mikael Lindahl

Ledamot 0705918696

Yvonne Ahlström

Ledamot

Mikael Jacobsson

Energiansvarig 0706852439

Torbjörn Nilsson

Barn- och ungdomsansvarig 0709285037

Jimmy Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-8751159

Valberedning

Magnus Larsson

Valberedning, sammankall. 0707163603

Kristian Runcrantz

Valberedning, ledamot 0709307644