Norra Möckleby

Torsten Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0739576051

Örjan Petersson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706478601

Anders Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708487954

Cecilia Olsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706303867

Karin Knutsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0703859149

Harald Karlberg

Barn- och ungdomsansvarig 0733688496

Valberedning

Magnus Gottfridsson

Valberedning, sammankall. 0708839233

Sandra Danielsson

Valberedning, ledamot 0703877421

Harald Karlberg

Valberedning, ledamot 0733688496