Sydöstra Öland

Bo Olsson

Ordförande, Ledamot 0738240884

Joakim Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0709618681

Staffan Thuresson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0702276077

Stefan Andersson

Kassör, Ledamot 0702783496

Sven-Åke Eriksson

Ledamot, Konsumentansvarig 073-3144668

Jonas Carlsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709261384

Valberedning

Per-Olov Johansson

Valberedning, sammankall. 0706038805

Carl-Johan Sigvardsson

Valberedning, ledamot 0706789409

Ola Nordqvist

Valberedning, ledamot 0734272728