Mörbylångadalen

Emil Petersson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0739802238

Magnus Åsenius

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705542051

Emil Johansson

Sekreterare, Ledamot 0704443869

Magnus Nilsson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 0708243640

Pontus Åsenius

Ledamot 0730847721

Göran Wilén

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703142038

Mats Sjögren

Ledamot 0705497676

Valberedning

Christian Karlsson

Valberedning, sammankall. 0709168041