Ottenby

Anna Wilén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0703732092

Roger Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 073-9786377

Niklas Petersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0708220747

Roger Henell

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0709660220

Anita Pettersson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0702887642

Valberedning

Sven-Oskar Tornegård

Valberedning, sammankall. 0725571666

Fred Åstrand

Valberedning, ledamot 0703387780

Ingvald Petersson

Valberedning, ledamot 0708661174

Johan Nordborg

Valberedning, ledamot 0708349458