Kalmarbygdens

Jan-Olof Engdahl

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705246688

Johan Wirblad

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708202549

Gunilla Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0706747995

Martin Johansson

Kassör, Ledamot 0708116857

Valberedning

Johan Eriksson

Valberedning, sammankall. 0705667086