Kalmarbygdens

Jan-Olof Engdahl

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705-246688

Gunilla Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6747995

Anna Sjöblom

Ledamot

Martin Johansson

Ledamot 070-811 68 57

Johan Wirblad

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-8202549

Staffan Ljungar

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2119495

Valberedning

Olle Jonsson

Valberedning, sammankall. 070-6213091

Johan Eriksson

Valberedning, ledamot 0705667086