Kalmarbygdens

Jan-Olof Engdahl

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5246688

Johan Wirblad

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708202549

Gunilla Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0706747995

Martin Johansson

Kassör, Ledamot 0708116857

Jerry Lindahl

Ledamot 0705499238

Martin Jakobsson

Ledamot 0738483360

Helén Strandroth

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702124558

Valberedning

Johan Eriksson

Valberedning, sammankall. 0705667086