Kristinehamnsorten

Peter Moberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5721005

Fredrik Hedberg

Vice ordförande, Ledamot 0705713197

Anna Kilsby

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706885066

Per Henningsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0706657111

Birger Hedberg

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705810938

Anders Karlsson

Ledamot 0706846043

Samuel Hallén

Barn- och ungdomsansvarig 070-3678998

Valberedning

Lars Olsson

Valberedning, sammankall. 0706835585

Simon Kihlström

Valberedning, ledamot 0703030525