Kristinehamnsorten

Peter Moberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5721005

Fredrik Hedberg

Vice ordförande, Ledamot 0705-713197

Anna Kilsby

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6885066

Per Henningsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-6657111

Birger Hedberg

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-810938

Anders Karlsson

Ledamot 070-6846043

Samuel Hallén

Barn- och ungdomsansvarig 0703678998

Valberedning

Lars Olsson

Valberedning, sammankall. 070-6835585

Bengt Hedberg

Valberedning, ledamot 070-5810939

Simon Kihlström

Valberedning, ledamot 0703030525