Nyed

Jenny Vestberg

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-6398426

Anette Karlsson

Kassör, Ledamot 0702515294

Bengt-Olov Elfman

Ledamot 0706002379

Conny Gustavsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705589660

Valberedning

Jan Hedberg

Valberedning, sammankall. 0706202704

Mattias Berggren

Valberedning, ledamot 0730552899

Thomas Eriksson

Valberedning, ledamot 070-3372333