Grava-Nor-Segerstad

Anna Wilén

Ordförande, Ledamot 0705833153

Kari Jonsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5434762

Oscar Nordahl

Sekreterare, Ledamot 0738088226

Thomas Larsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5466290

Magnus Walum

Ledamot 0708-545111

Hans Rundqvist

Ledamot 070-5456171

Gunnar Larsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5466264

Emil Wollbrand

Ledamot 070-6958455

Per Edsgård

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-356034

Jan Helin

Jakt- och viltansvarig 070-5179000

Valberedning

Per Sandbu

Valberedning, sammankall. 076-8333312

Patrik Olsson

Valberedning, ledamot 070-5728843

Göran Norström

Valberedning, ledamot 072-067 66 70