Ullerud-Ransäter

Jonas Ellström

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703320771

Daniel Hedeås

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3746372

Åsa Witsch

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703592560

Mattias Örtendahl

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739140698

Cecilia Leibring

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6880006

Håkan Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703036598

Krister Johansson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708547344

Christoffer Hedeås

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706937661

Valberedning

Jörgen Hedeås

Valberedning, sammankall. 0733750069

Lennart Mattsson

Valberedning, ledamot 0706470160