Södra Näset

Mikael Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706454042

Christian Hidén

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703818855

Sören Thörner

Kassör, Ledamot 0705100825

Anders Håkansson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0706424416

Fabian Ringdahl

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-8464969

Valberedning

Håkan Thörner

Valberedning, sammankall. 0705858257

Ingvar Svensson

Valberedning, ledamot 0705822126