Södra Näset

Mikael Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6454042

Christian Hidén

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3818855

Sören Thörner

Kassör, Ledamot 0705-100 825

Anders Håkansson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6424416

Fabian Ringdahl

Ledamot 073-8464969

Roger Nilsson

Jakt- och viltansvarig 070-6047645

Valberedning

Håkan Thörner

Valberedning, sammankall. 070-5858257

Ingvar Svensson

Valberedning, ledamot 070-5822126