Nordmarken

Olov Fredriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3314171

Peter Ring

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-0259808

Lisbeth Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-429193

Per Eriksson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705771136

Marita Arvidsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-8270890

Mats Andersson

Ledamot 073-0449689

Birte Andersson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-5306850

Valberedning

Katarina Johannesson

Valberedning, sammankall. 0730-510309

Magnus Andreasson

Valberedning, ledamot 070-6432839