Nordmarken

Per Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5771136

Peter Ring

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730259808

Lisbeth Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705429193

Birte Andersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0705306850

Johan Andersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0768110370

Olov Fredriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3314171

Marita Arvidsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0768270890

Valberedning

Katarina Johannesson

Valberedning, sammankall. 0730510309

Magnus Andreasson

Valberedning, ledamot 0706432839