Eda-Kölabygden

Andreas Olsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-2905996

Daniel Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt, Jakt- och viltansvarig 070-9106890

Eva Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5294759

Jan Brander

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5722321

Torsten Persson

Ledamot 070-5805233

Hans Levin

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3304584

Therese Lundgren

Barn- och ungdomsansvarig 072-2351623

Valberedning

Therese Lundgren

Valberedning, sammankall. 072-2351623

Lars-Eric Andersson

Valberedning, ledamot 070-3078309

Gunnar Adolfsson

Valberedning, ledamot 070-5237371