Brunskog-Mangskog

Jonas Kervén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-7780648

Anders Lundmark

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6724333

Anna Nyström

Sekreterare, Ledamot 0730-669553

Lars Levin

Kassör, Ledamot 070-6859002

Per Nyström

Ledamot 070-6280866

Elisabet Hallendorff

Ledamot 070-6839182

Lars Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5601180

Valberedning

Ulf Johansson

Valberedning, sammankall. 070-5682529

Kjell-Åke Åslund

Valberedning, ledamot 070-6719941