Brunskog-Mangskog

Jonas Kervén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-7780648

Anders Lundmark

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6724333

Anna Nyström

Sekreterare, Ledamot 0730669553

Lars Levin

Kassör, Ledamot 0706859002

Per Nyström

Ledamot 0706280866

Elisabet Hallendorff

Ledamot 0706839182

Lars Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705601180

Valberedning

Ulf Johansson

Valberedning, sammankall. 0705682529