Lysvik

Markus Walstad

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5480339

Börje Andersson

Vice ordförande, Ledamot 070-2903313

David Nygren

Sekreterare, Ledamot 070-3888492

Bengt Hedelin

Kassör, Ledamot 070-3204022

Mikael Hedelin

Ledamot, Medlemsansvarig

Morgan Arnesson

Ledamot 070-3180025

Fredrick Karlsson

Ledamot 070-5458816

Valberedning

Krister Haglund

Valberedning, sammankall. 070-8580565

Inge Bjälvegård

Valberedning, ledamot 070-5711744