Övre Älvdal

Kjell Larsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6279772

Bo Ynger

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0706181469

Erik Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-6386094

Hans Halvardsson

Kassör, Ledamot 0703483002

Hasse Carlsson

Ledamot 0730912855

Roger Adolfsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705755265

Nils Nordberg

Ledamot

Valberedning

Per Moberg

Valberedning, sammankall. 0705818846

Lars-Göran Nilsson

Valberedning, ledamot 0703121387