Älvdal

Olle Göransson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-5414866

Ola Ekblom

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702609609

Inge Henriksson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706893021

Anna Skog

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702881461

Sabina Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig 0725516340

Erland Persson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3457608

Bengt Isaksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0563-92347

Lars Fischer

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706694255

Stig Sonebrink

Energiansvarig 0705131202

Britt Nordqvist

Kriskontakt, Jakt- och viltansvarig 070-3331985

Leif Svensson

Medlemsansvarig 0767685776

Valberedning

Britt Nordqvist

Valberedning, sammankall. 070-3331985

Leif Svensson

Valberedning, ledamot 0767685776