Grums

Christine Didriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt, Näringspolitiskt ansvarig 070-6974343

Morgan Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705733174

Staffan Myrenberg

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0705169012

Dan Selnert

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705734809

Stefan Andersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-5791593

Joakim Sverdrup

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0722332647

Mats Pettersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0702454003

Karl-Axel Ström

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0705574048

Valberedning

Bo Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6443422

Bo Nilsson

Valberedning, ledamot 0703226510

Bengt Wall

Valberedning, ledamot 0703166454