Grums

Christine Didriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-6974343

Morgan Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-733174

Staffan Myrenberg

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-5169012

Dan Selnert

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5734809

Stefan Andersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-5791593

Joakim Sverdrup

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0722332647

Mats Pettersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-2454003

Karl-Axel Ström

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5574048

Valberedning

Bo Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6443422

Bengt Wall

Valberedning, ledamot 070-3166454