Östra Ämtervik

Bengt Söderberg

Ordförande, Ledamot 0703-386656

Göran Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6730331

Jenny Nilsson

Sekreterare, Ledamot 070-6291570

Sven Andersson

Kassör, Ledamot 070-5504841

Peter Forslund

Ledamot 070-3981662

Gunilla Ramström

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2019205

Jonas Borgström

Ledamot 070-3232443

Gustav Pettersson

Jakt- och viltansvarig 070-3659456

Valberedning

Jan Nilsson

Valberedning, sammankall. 070-2089598

Per-Olof Svensson

Valberedning, ledamot 070 - 5434477