Arvikabygden

Per-Olov Ålander

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5232547

Pär-Axel Adolfsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5651131

Rolf Nordling

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6980146

Torbjörn Olsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-6580752

Yngve Ivarsson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3200679

Roland Magnusson

Ledamot 070-2615131

Anders Bäcklin

Ledamot 070-5334249

Valberedning

Per-Olof Johansson

Valberedning, sammankall. 070-3464782

Lars Lind

Valberedning, ledamot 070-5840407

Carl-Christian Adolfsson

Valberedning, ledamot 070-3186431