Rudskoga

Per-Olof Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5152603

Annelie Recenius

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6052018

Maud Norell

Sekreterare, Ledamot 070-2265913

Lennart Karlsson

Kassör, Ledamot 0551-60337

Robert Cederholm

Ledamot 070-6160326

Adam Cederholm

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Flyghavreansvarig 076-8286112

Håkan Nordström

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070 5780033

Valberedning

Per-Erik Tjärnbro

Valberedning, sammankall. 070-6598689

Martin Gilbertsson

Valberedning, ledamot 070-5505722