Rudskoga

Per-Olof Svensson

Ordförande, Ledamot 0705152603

Annelie Recenius

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706052018

Maud Norell

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702265913

Lennart Karlsson

Kassör, Ledamot 0551-60337

Robert Cederholm

Ledamot 0706160326

Tomas Littorin

Ledamot 0705509973

Adam Cederholm

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0768286112

Håkan Nordström

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705780033

Valberedning

Martin Gilbertsson

Valberedning, sammankall. 0705505722

Per-Erik Tjärnbro

Valberedning, ledamot 0706598689