Robertsfors

Åke Dahlberg

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706876492

Malin Sjöström

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0705117210

Urban Persson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730430617

Per-Olov Aronsson

Ledamot 0706468173

Stina Grundström

Ledamot 0702519327