Umeå

Roger Sandström

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-6542262

Ulf Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703-202249

Inger Edlund

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3029567

Daniel Olofsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705650925

Johan Gotthardsson

Ledamot, Skogsansvarig 0730-557607

Kenneth Åström

Ledamot, Energiansvarig, Kulturansvarig 070-3318161

Sven Forsgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705-903884

Selma Sundström

Ledamot 073-0651209