Vilhelminabygdens

Ida Oderstål

Ordförande, Ledamot 0768353367

Vanja Marthin

Vice ordförande, Ledamot 0738151621

Harrieth Andersson

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0702035051

Theresia Isaksson

Ledamot 0706699879

Valberedning

Maria Kristoffersson

Valberedning, sammankall. 0703714909