Tavleorten

Torbjörn Karlsson

Ordförande, Ledamot 0706449464

Anders Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0722029112

Håkan Olsson

Sekreterare, Ledamot 0706073470

Anne-Maj Gustavsson

Kassör, Ledamot 0730411721

Birgit Nilsson

Ledamot 0706544717

Andreas Hällgren

Ledamot 0768177906

Valberedning

Hans-Göran Karlsson

Valberedning, sammankall. 0703741279

Hans Arvidsson

Valberedning, ledamot 0702787676