Böstaortens

Inger Edlund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703029567

Sven Forsgren

Vice ordförande, Ledamot 0705903884

Staffan Sandström

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702661445

Lennart Salomonsson

Kassör, Ledamot 0732102105

Anders Boström

Ledamot 090-147306

Valberedning

Sven-Olov Edvinsson

Valberedning, sammankall. 0706026634

Lennart Granberg

Valberedning, ledamot 0706272550