Botsmark

Berth Ågren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705670083

Gun-Lis Forssell

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0703249002

Caroline Ågren

Ledamot 0702794320

Valberedning

Sebastian Sjöquist

Valberedning, sammankall.