Tavelsjöbygden

Maria Ärlestig

Ordförande, Ledamot 0703371072

Selma Sundström

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0730651209

Johan Gotthardsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730557607

Frank Willinger

Kassör, Ledamot 0761007825

Jennie Larsson

Ledamot 0725063030

Torbjörn Wennebro

Ledamot 0702095375

Valberedning

Alf Söderlund

Valberedning, sammankall. 0706300651

Lois Olofsson

Valberedning, ledamot 090-60341

Anna Pettersson

Valberedning, ledamot 0706313202

Hans Weinehall

Valberedning, ledamot 0705860202