Stöcksjöorten

Johan Johansson

Ordförande, Ledamot 0702962094

Jan Adolfsson

Vice ordförande, Ledamot 0702168888

Hans Granberg

Sekreterare, Ledamot 0706759473

Tore Olofsson

Kassör, Ledamot 0706588585

Andreas Martinsson

Ledamot 0703691205

Roger Sandström

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706542262

Erica Sandström

Ledamot

Ingvar Persson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706208985

Valberedning

Tomas Andersson

Valberedning, sammankall. 0702659191

Andreas Mattsson

Valberedning, ledamot

Ingvar Persson

Valberedning, ledamot 0706208985