Stöcksjöorten

Johan Johansson

Ordförande, Ledamot 070-2962094

Jan Adolfsson

Vice ordförande, Ledamot 070-2168888

Hans Granberg

Sekreterare, Ledamot 070-6759473

Nils-Gunnar Mattsson

Kassör, Ledamot 070-6629070

Andreas Martinsson

Ledamot 070-3691205

Roger Sandström

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6542262

Patrik Johansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730-608469

Erica Sandström

Ledamot

Valberedning

Tomas Andersson

Valberedning, sammankall. 070-2659191

Andreas Mattsson

Valberedning, ledamot

Tore Olofsson

Valberedning, ledamot 070-6588585