Vännäs

Stellan Strand

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3260274

Leif Lindgren

Sekreterare, Ledamot 070-3441676

Per-Uno Bingebo

Kassör, Ledamot 0730-728766

Greger Sjöström

Ledamot 070-6469901

Kristina Nordlund

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-6769418

Daniel Strand

Ledamot 070-3260206

Britta Vonkavaara

Ledamot 070-5241001

Valberedning

Thomas Lundström

Valberedning, sammankall. 070-5759887

Roland Folkesson

Valberedning, ledamot 070-6027413

Anders Vonkavaara

Valberedning, ledamot 0705-241001