Sunnansjö-Baggård

Kent Tavelin

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6003107

Jessica Åström

Vice ordförande, Ledamot 076-1417800

Anna-Karin Lundberg

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2392671

Andreas Tavelin

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3432806

Allan Åström

Ledamot 070-5218344