Burträskbygden

Urban Larsson

Ordförande, Ledamot 070-6675671

Susann Lindmark

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-2701470

Fredrik Lundström

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730296955

Mikael Olofsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706414038

Eva Lindmark

Ledamot 0914-10263

Carl-Johan Waller

Ledamot 0702878759

Per-Gunnar Hultman

Jakt- och viltansvarig 0706961400

Valberedning

Sture Andersson

Valberedning, sammankall. 0702449873

Per-Gunnar Hultman

Valberedning, ledamot 0706961400