Skellefteå älvdal

Zakarias Pante

Ordförande, Ledamot 0738000135

Lars-Olov Lundmark

Sekreterare, Ledamot 0720127034

Jarl Stenberg

Kassör, Ledamot 0703970851

Robin Tjärnström

Ledamot 0738270824

Mats Lundberg

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703364345

Östen Bjurman

Jakt- och viltansvarig 0703198661

Valberedning

Börje Gren

Valberedning, sammankall. 0706425279

David Forsell

Valberedning, ledamot 0705343547