Blaiken-Tärna

Gunilla Olofsson

Ordförande, Ledamot 0702744188

Bengt Dalemalm

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0703516123

Elsie-Marie Otzem

Ledamot 0706609470

Thomas Fredriksson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0738374119

Valberedning

Gunilla Olofsson

Valberedning, sammankall. 0702744188

Thomas Olofsson

Valberedning, ledamot 0702741188