Stensele Östra

Roland Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0705254860

Roland Ruth

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0706848264

Wega Henriksson

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0703070275

Lise-Lotte Karlsson

Ledamot 0951-41025

Lilian Mörtzell

Barn- och ungdomsansvarig 0706790822

Bo Larsson

Jakt- och viltansvarig 0730443526

Valberedning

Bo Larsson

Valberedning, sammankall. 0730443526