Björna-Trehörningsjö

Mia Forsberg

Ordförande, Ledamot 0706832799

Jörgen Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 0730416844

Marina Eriksson

Sekreterare, Ledamot 0702160065

Katarina Molin

Kassör, Ledamot 0703343225

Mikael Salomonsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730548062

Anna Samuelsson

Barn- och ungdomsansvarig 0702538011

Valberedning

Lena Lindgren

Valberedning, sammankall. 0703967664

Magnus Samuelsson

Valberedning, ledamot 0703632274

Anna Samuelsson

Valberedning, ledamot 0702538011