Gideå-Grundsunda

Pernilla Berglund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706498984

Åke Holmlund

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 0702935688

Henrik Hägglund

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703981516

Carin Persson

Ledamot, Konsumentansvarig 0738195086

Johan Sjöström

Ledamot 0705491026

Peter Sellgren

Ledamot 0703424152

Carina Westerlund

Barn- och ungdomsansvarig 0663-40125

Patrik Lundberg

Jakt- och viltansvarig 0706599861

Valberedning

Louise Sjödin

Valberedning, sammankall. 0725641087

Barbro Olsson

Valberedning, ledamot 0703333578