Arnäs

Lena Nyholm

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5317379

Jonas Strandberg

Vice ordförande, Ledamot 0703407341

Fredrik Bäck

Sekreterare, Ledamot 0702074857

Per Strandberg

Kassör, Ledamot

Björn Olsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703939324

Jonas Nyström

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703232410

Valberedning

Niclas Adolphsson

Valberedning, sammankall. 0707747319

Ulrik Sellgren

Valberedning, ledamot 0706329331

Fredrik Edblom

Valberedning, ledamot 070-2854454