Boteå-Styrnäs

Gun Åslund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702688280

Eskil Åslund

Vice ordförande, Ledamot 0702681128

Jessica Ulander

Sekreterare, Ledamot 0703769592

Anders Bodin

Kassör, Ledamot 0706633506

Märta Åslund

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703591195

Elin Sundberg

Ledamot

Valberedning

Karin Sellgren

Valberedning, sammankall. 0703418508

Ulla Bolin

Valberedning, ledamot 0702329533