Höga Kusten

Rune Edholm

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3050822

Martin Wiklund

Sekreterare, Ledamot 0706978355

Torkel Nordlöf

Kassör, Ledamot 0730650181

Ingrid Nordlöf

Ledamot 0613-10049

Sten Bölenius

Jakt- och viltansvarig 0702177864

Jacob Näslund

Jakt- och viltansvarig 0705171407

Valberedning

Sten Hansson

Valberedning, sammankall. 0703166023

Björn Hansson

Valberedning, ledamot 0730551874