Tuna-Attmar

Marie Behm

Ordförande, Ledamot 0707911052

Peter deBeau

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0703121520

Ewa Hallberg

Sekreterare, Ledamot 0703221975

Dan Viklund

Kassör, Ledamot 0706533798

Mattias Larsson

Ledamot 0702109314

Ann-Christin Larsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703037340

Bengt-Göran Olsson

Ledamot 0704612141

Niclas Hådén

Ledamot 0703311753

Anders Hallberg

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703989843

Valberedning

Kent Viström

Valberedning, sammankall. 0706608173

Hans Martinsson

Valberedning, ledamot 0705918424