Alingsås

Morgan Svensson

Ordförande, Ledamot 070-8326983

Mats Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot 070-9944018

Roland Andersson

Sekreterare, Ledamot 0705-623542

Andreas Johnsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6495660

Torbjörn Johansson

Ledamot 070-2120140

Richard Schwartz

Ledamot 073-3643319

Lars Påfvelsson

Ledamot 070-3475366

Mariette Andersson

Ledamot, SV-representant 070-9206613

Lars-Uno Andersson

Jakt- och viltansvarig 0708-453177

Valberedning

Bengt Sernestrand

Valberedning, ledamot 0760-325863

Lennart Zackrisson

Valberedning, ledamot 0793-007268

Sven Andersson

Valberedning, ledamot 073-5110451

Jonny Karlsson

Valberedning, ledamot