Borås

Monika Friedman

Ordförande, Ledamot 070-3357354

Malin Larsson

Sekreterare, Ledamot 0730-494955

Ruben Enochsson

Ledamot 0706-218198

Monica Johansson

Ledamot 0706-245048

Göran Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705848429

Alexander Andersson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0733-895018

Valberedning

Sven-Erik Sandblom

Valberedning, ledamot 070-5340486

Staffan Göransson

Valberedning, ledamot 070-6371100

Marika Johansson

Valberedning, ledamot 070-5265515