Lerum

Per Petersson

Ordförande, Ledamot 073-9425599

Lars Petersson

Vice ordförande, Ledamot 070-7593487

Katarina Farinder

Sekreterare, Ledamot 070-2613571

Christer Haglin

Ledamot 070-6395489

Patrik Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0709-399172

Håkan Åhman

Ledamot 070-8470257

Kent Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7603840

Valberedning

Brita Petersson

Valberedning, ledamot 0302-45285