Lysekil

Daniel Halmsjö

Ordförande, Ledamot 070-7522504

Tamar Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-237 19 74

Sandra Nilsson

Sekreterare, Ledamot, SV-representant 070-5360850

Monica Andersson

Ledamot 0725671479

Erling Christensson

Ledamot 070-5119311

Anna Wilhelmsdotter

Ledamot 0705313934

Ingemar Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-6660853

Hanna Johansson

Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2034452

Valberedning

David Nilsson

Valberedning, ledamot 070-6666486

Rikard Mikaels

Valberedning, ledamot 0735-319012

Lennart Staxäng

Valberedning, ledamot 070-5642282