Orust

Anders Halleröd

Ordförande, Ledamot, SV-representant 070-581 21 48

Per Carlsson

Vice ordförande, Ledamot, SV-representant 070-7133957

Klas Pettersson

Sekreterare, Ledamot 076-8954095

Thomas Ivarsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703-483471

Per-Anders Bäckevik

Ledamot 070-5507536

Bernhard Antonsson

Jakt- och viltansvarig 0705-775137

Odd Fredrikson

Jakt- och viltansvarig 070-2345793

Valberedning

Odd Fredrikson

Valberedning, ledamot 070-2345793

Mats Larsson

Valberedning, ledamot 070-5849091